Skip to content

128GB Linux eMMC-modul för Odroid N2L

672 kr
American Express
Apple Pay
Mastercard
PayPal
Visa

Ladda ner Odroid N2L Komma igång Användarhandbok

Detta är den officiella 128GB Linux eMMC-modulen från Hardkernel. Den är kompatibel med Odroid N2L SBC. 128GB eMMC-modulen för Odroid N2L levereras med Linux-operativsystemet förinstallerat. Denna Odroid N2L eMMC är redo att fungera direkt.

  • Sekventiell skrivhastighet: 125 MB/sek.
  • Sekventiell läshastighet: 165 MB/sek.

Radom 4K-åtkomstprestandan för Odroid N2L 128GB Linux eMMC-modulen är avsevärt snabb. Följande är resultaten av jozontestet:

Du kan också använda eMMC Module Reader och USB 3.0 eMMC Module Writer för att flasha operativsystemet på denna eMMC-modul. Dessa tillbehör ingår inte.

Artiklar ingår

  • 128 GB eMMC-modul (förinstallerad Linux)

Kompatibla produkter (säljs separat)